آتش سوزیهای جنگلی در استرالیا تحت کنترل قرار گرفت

بزرگترین آتش سوزیهای جنگلی در تاریخ استرالیا بطور کامل تحت کنترل قرار گرفت

آتش سوزیهای جنگلی در استرالیا تحت کنترل قرار گرفت

بزرگترین آتش سوزیهای جنگلی در تاریخ استرالیا بطور کامل تحت کنترل قرار گرفت.

بنابه اظهارات مقامات اداره آتش نشانی این کشور، آتش سوزیها که حدود 6 ماه قبل در ایالت ولز جنوبی جدید آغاز شده و سپس به کوئینسلند، ویکتوریا و دیگر ایالتهای جنوبی استرالیا سرایت نمود، در سایه بارش باران که از 10 روز پیش ادامه دارد، برای اولین بار تحت کنترل قرار گرفت.

گفتنی ست در این حادثه اسفناک 33 نفر جان خود را از دست داده بودند.

در نتیجه این آتش سوزی مهیب، 11 میلیون هکتار اراضی جنگلی و بیش از 3 هزار باب حانه به خاکستر تبدیل شد. حدود 1 میلیارد و 25 میلیون حیوان نیز تلف شده است.    خبرهای مرتبط