فراخوان سراج به جامعه جهانی

فائز السراج، جامعه جهانی را برای جلوگیری از مداخلات منفی خارجی و تامین پیروی خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح نامشروع در شرق لیبی از تصمیمات گرفته شده در کنفرانس برلین فرا خواند

1358690
فراخوان سراج به جامعه جهانی

فیاض السراج نخست وزیر دولت آشتی ملی لیبی، جامعه جهانی را  برای جلوگیری از مداخلات منفی خارجی و تامین پیروی خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح نامشروع در شرق لیبی از تصمیمات گرفته شده در کنفرانس برلین فرا خواند.

بر اسا بیانیه کتبی دفتر نخست وزیر، سراج با لوئیجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا در طرابلس پایتخت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، موضوع هماهنگی مشترک برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و همچنین راههای مبارزه با اثر مخرب بستن مناطق نفتی توسط شبه نظامیان حفتر مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست سراج نخست وزیر لیبی گفت:

"جامعه جهانی باید برای جلوگیری از مداخلات منفی خارجی و تامین پیروی طرف متجاوز (شبه نظامیان حفتر) از نتایج کنفرانس برلین، موضع جدی بگیرد. بدون این موضع محکم، انتقال اسلحه و تخلفات ادامه خواهد داشت."

دی مایو وزیر خارجه ایتالیا ضمن اعلام حمایت مجدد کشور خود از دولت آشتی ملی در لیبی اظهار داشت: با مردم لیبی همبستگی کامل داریم.

دی مایو خاطرنشان کرد: ایتالیا کاملاً از تصمیمات کنفرانس برلین و روند سیاسی برای حل بحران لیبی حمایت می کند.

در کنفرانس با موضوع لیبی که در برلین پایتخت آلمان در تاریخ 19 ژانویه با حضور طرفین در لیبی و جامعه جهانی برگزار شد، فراخوان آتش بس و گفتگو انجام شده بود.خبرهای مرتبط