مرگ و میر کودکان در نیجریه بدلیل سوء تغذیه

سال گذشته در ایالت بورنو در شمالشرقی نیجریه که محل فعالیت سازمان تروریستی بوکوحرام می باشد، هزار و 115 بدلیل تغذیه ناکافی جان خود را از دست دادند

1358316
مرگ و میر کودکان در نیجریه بدلیل سوء تغذیه

سال گذشته در ایالت بورنو در شمالشرقی نیجریه که محل فعالیت سازمان تروریستی بوکوحرام می باشد، هزار و 115 بدلیل تغذیه ناکافی جان خود را از دست دادند.

سیمون کارانجا مدیر بخش تغذیه صندوق یاری به کودکان سازمان ملل اظهار داشت، اکثر کودکانی که در نتیجه تغذیه ناکافی می میرند، زیر 5 سال بوده و 138 هزار و 236 کودک در مراکز سوء تغذیه حاد مداوا شده اند.

کارانجا تاکید نمود، کودکان در این ایالت علی الخصوص در اردوگاهها بهمراه سوء تغذیه با بیماریهای مسری مختلف رودررو می باشند.

وی گفت، با همکاری حکومت نیجریه و یونیسف، در چهارچوی برنامه سال 2020 ، 533 هزار کودک

نیازمند به درمان در هدف قرار داده شده و 130 هزار کودک نیز بدلیل سوء تغذیه مداوا خواهند شد.خبرهای مرتبط