امریکا موشکهای بالستیک حامل کلاهکهای هسته ای را در زیردریایی های خود مستقر کرد

جان رود مستشار سیاستهای دفاعی وزارت دفاع امریکا: ناوگان امریکا کلاهکهای جنگی موشکهای بالستیک را که از زیردریایی W76 – 2  پرتاب می شوند را مستقر ساخت

1353654
امریکا موشکهای بالستیک حامل کلاهکهای هسته ای را در زیردریایی های خود مستقر کرد

وزارت دفاع امریکا اعلام داشت، موشکهای بالستیک حامل کلاهکهای هسته ای با ظرفیت کم که در چهارچوب سند بررسی وضعیت هسته ای طراحی شده اند، در زیردریائیهای امریکا مسقر شدند.

جان رود مستشار سیاستهای دفاعی وزارت دفاع امریکا طی سخنانی اظهار داشت، ناوگان امریکا کلاهکهای جنگی موشکهای بالستیک را که از زیردریایی W76 – 2  پرتاب می شوند را مستقر ساخت.

رود در عطف به سند بررسی وضعیت هسته ای که در سال 2018 انتشار یافت، گفت، در مقابل افکار دشمنان پتانسیل چنان روسیه دایر براینکه، سلاحهای هسته ای با طرفیت کم در مقابل امریکا و متفقینش، برای خود امتیاز تامین خواهد کرد، کلاهکهای جنگی موشکهای بالستیک را که از زیردریایی های انگشت شماری پرتاب می شوند، مونتاژ کردید.

رود با اشاره براینکه، موشکهای مورد بحث قدرت بازدارندگی امریکا و متفقینش را افزایش داده و برای ارتش امریکا قابلیت استراتژیک سریعتر و انعطاف پذیری تامین کرده است، تصریح کرد، اینها نشان می دهد که در سلاحهای هسته ای با ظرفیت کم برای دشمنان پتانسیل هیچ گونه امتیازی وجود ندارد. زیرا امریکا از قدرت پاسخ دادن بارز و قاطعانه به هرگونه سناریوی تهدید برخوردار می باشد.خبرهای مرتبط