اتحادیه اروپا قرارداد برگزیت را تصویب کرد

چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا وان در لیین رئیس کمیسیون این اتحادیه قرارداد برگزیت را که تنظیم کننده خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می باشد را امضا کردند

1346882
اتحادیه اروپا قرارداد برگزیت را تصویب کرد

 

چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا وان در لیین رئیس کمیسیون این اتحادیه قرارداد برگزیت را که تنظیم کننده خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می باشد را امضا کردند.

میشل با انتشار پیامی از طریق توییتر اظهار داشت، برخی از چیزها تغییر یافته، فقط دوستیمان باقی خواهد ماند.بعنوان شرکا و متفقین صفحه جدیدی باز می کنیم.

وان در لیین نیز گفت، امضای قرارداد برگزیت از سوی طرفین، راه تصویب آن از طرف پارلمان اروپا را باز کرده است.

مرعیت یافتن قرارداد مستلزم تصویب پارلمان اروپا می باشد. انتظار می رود پارلمان اروپا قرارداد را در نشست مجمع عمومی که در 29 ام ژانویه در بروکسل ترتیب خواهد یافت، به رای گیری بگذارد.

انتظار می رود، انگلستان در 31 ام ماه جاری از اتحادیه اروپا جدا بشود.خبرهای مرتبط