رئیس جمهور پیشین آلمان خواهان همکاری با اردوغان شد

گوک رئیس جمهور پیشین آلمان در مصاحبه با خبرگزاری  " DPA  " آلمان مسئله پناهجویان را مورد ارزیابی قرار داد

1346944
رئیس جمهور پیشین آلمان خواهان همکاری با اردوغان شد

یوآخیم گوک رئیس جمهور پیشین آلمان خواستار همکاری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیرامون مسئله مهاجرین گردید.

گوک رئیس جمهور پیشین آلمان در مصاحبه با خبرگزاری  " DPA  " آلمان مسئله پناهجویان را مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن اشاره به اینکه کشورهای اروپایی در شرایط سختی قرار دارند و در این نقطه به حمایت اردوغان نیاز داریم گفت : برآورد انتظارات حمایت مالی ترکیه در این زمینه خوب و مناسب خواهد بود.

از سوی دیگر روزنامه بیلد نیز طی مقاله ایی ضمن اشاره به اینکه بحران مهاجرت تنها با ترکیه قابل حل خواهد بود تاکید کرد که بدون اردوغان این غیر ممکن است.خبرهای مرتبط