فرانسه و الجزایر از آتش بس در لیبی حمایت می کنند

یان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه و صبری بوقادوم وزیر خارجه الجزایر اعلام داشتند که در راستای نتایج کنفرانس برلین ازآتش بس در لیبی حمایت می کنند

1345096
فرانسه و الجزایر از آتش بس در لیبی حمایت می کنند

 

یان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه و صبری بوقادوم وزیر خارجه الجزایر اعلام داشتند که در راستای نتایج کنفرانس برلین ازآتش بس در لیبی حمایت می کنند.

بوقادوم وزیرخارجه الجزایر با لودریان وزیر خارجه فرانسه که بمنظور یک دیدار رسمی در این کشور بسر می برد، گردهم آمد.

لودریان طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی مشترک که در پی مذاکرات ترتیب یافت، اظهار داشت، هر دو کشور برای تامین آتش بس پایدار در لیبی تلاش مشترکی بخرج می دهند.

بوقادوم نیز ضمن اشاره براینکه، با لودریان در زمینه بخشیدن یک شتاب جدید به روابط فرانسه و الجزایر همفکر می باشیم، گفت، با همتای فرانسویم در راستای نتایج کنفرانس برلین ازآتش بس در لیبی حمایت می کنیم.خبرهای مرتبط