حفتر برای امضای آتش بس 2 روز زمان خواست

وزارت دفاع روسیه: حفتر به آخرین شکل توافق برقراری آتش بس با دولت وفاق ملی لیبی دیدی مثبت دارد

حفتر برای امضای آتش بس 2 روز زمان خواست

وزارت دفاع روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که خلیفه حفتر امضای توافق با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فیض السراج را مثبت ارزیابی و برای انجام مشورت با مقامات محلی به 2 روز زمان اعلام نیاز کرده است.

در این بیانیه ضمن اشاره به توافق طرفها در اصول برقراری آتش بس در لیبی آمده است: حفتر به آخرین شکل توافق برقراری آتش بس با دولت وفاق ملی لیبی دیدی مثبت دارد. برای مشاوره با مقامات محلی به 2 روز زمان نیاز دارد.

روسیه همچنین خاطرنشان کرد که دیدارهای روز گذشته در مسکو زمینه کنفرانس برلین را فراهم نموده است.

گفتنی است رایزنی هیئت‌های ترکیه و روسیه با نمایندگان طرف‌های بحران لیبی برای برقراری آتش‌بس در این کشور دیروز در مسکو آغاز شده بود. هیئت ترکیه با خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی نسخه نهایی پیش‌نویس توافق آتش‌بس در این کشور را تهیه کرده بود. 

هیئت روسیه نیز برای اینکه خلیفه حفتر و عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی در طبرق را برای امضا کردن این نسخه قانع کند تلاش کرده بود. ولی حفتر این نسخه را امضا نکرده و تا صبح مهلت درخواست کرده بود.خبرهای مرتبط