رانش زمین در برزیل جان 7 تن را گرفت

در نتیجه رانش زمین در شمال شرقی برزیل 7 تن جان خود را از دست دادند.

1329250
رانش زمین در برزیل جان 7 تن را گرفت

در نتیجه رانش زمین در شمال شرقی برزیل 7 تن جان خود را از دست دادند.

به علت وقوع رانش زمین در شهر رسیفی در ایالت پرنامبوکو 2 خانه زیر خاک مدفون شدند.

سه نفری که زیر آوار مانده بودند نیز مجروح شدند.

مجروحین به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.


برچسب ها: #برزیل , #رانش زمین

خبرهای مرتبط