حکم صادره از سوی دادگاه عربستان سعودی در رابطه با پرونده جمال خاشقچی، حکمی مضحک است

کالامارد پس از اعلام حکم دادگاه در رابطه با پرونده خاشقچی، از حساب تویتتری خود پیغامی منتشر کرده و ابراز داشت که مضحک بودن روند این محاکمه از بخش بازجویی و دستگیری تا محاکمه ادامه داشته است.

1328570
حکم صادره از سوی دادگاه عربستان سعودی در رابطه با پرونده جمال خاشقچی، حکمی مضحک است

اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقانونی و خودسرانه ابراز داشت، حکم صادره از سوی دادگاه عربستان سعودی در رابطه با پرونده جمال خاشقچی، حکمی مضحک میباشد.

کالامارد پس از اعلام حکم دادگاه در رابطه با پرونده خاشقچی، از حساب تویتتری خود پیغامی منتشر کرده و ابراز داشت که مضحک بودن روند این محاکمه از بخش بازجویی و دستگیری تا محاکمه ادامه داشته است.

وی با اشاره به اینکه محاکمه هایی که بر اساس قوانین حقوق بین المللی، باید به شکلی باز برای عموم انجام گردد، پشت دربهای بسته انجام میشود، اظهار داشت که 18 تن از مسئولان سعودی به مدت 10 روز در سفارت عربستان سعودی در استانبول مدارک موجود در رابطه با این جنایت را از میان برده و از برقراری عدالت ممانعت کردند.

بر اساس حقوق بشر بین المللی، مرگ خاشقچی اعدام فرا قانونی بوده و به جای اینکه دولت عربستان سعودی مسئول این جنایت اعلام گردد، به هیچ شکلی این امر انجام نشده است و در رابطه با افرادی چون محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که اجازه این قتل را داده است و همچنین زنجیره دستور این قتل هیچ تحقیقاتی انجام نشده است.

کالامارد ابراز داشت که دادگاه در حکم خود اعلام داشته است که این جنایت قصدا انجام نشده بلکه به شکی تصادفی به میان آمده است ولی با در نظر گرفتن تکه تکه شدن جسد خاشقچی و اینکه این عمل باید طرح ریزی شده باشد، میبینیم که این حکم بسیار مضحک وخنده آور است.

دادستانی کل عربستان سعودی، در خصوص جنایت خاشقچی که روز 2 اکتبر 2018 در ساختمان کنسولگری این کشور واقع در استانبول، انجام گردید، 5 متهم را به حکم اعدام، و 3 متهم دیگر را جمعا به 24 سال زندانی محکوم نمود.

سعود آل کحتانی که گفته میشود فردی که این جنایت را اداره کرده است، میباشد، به هیچ شکلی متهم نشده است.

دادستانی کل عربستان سعودی، دررابطه با محمد العطیبی سرکنسولگر سابق این کشور که در جنایت دست داشته است نیز حکمی صادر نکرد.

همچنین دادستانی، احمد اسیری معاون رئیس اطلاعات سابق عربستان سعودی را که در این جنایت دست داشته است را آزاد کرد.خبرهای مرتبط