قایق حامل مهاجرین در دانوب غرق شد

در نتیجه غرق شدن قایق حامل مهاجرین نامنظم در رود دانوب که از صربستان به سوی کرواسی در حرکت بود، 6 مهاجر ناپدید شد

1328125
قایق حامل مهاجرین در دانوب غرق شد

در نتیجه غرق شدن قایق حامل مهاجرین نامنظم در رود دانوب که از صربستان به سوی کرواسی در حرکت بود، 6 مهاجر ناپدید شد.

به گفته شاهدین عینی در این سانحه که  در نزدیکی قصبه کاراووکوو رخ داد، قایق حامل مهاجرین نامظم در حال عبور از رود دانوب غرق شد. 

این قایق حامل 15 مهاجر بوده و عملیات امداد و نچجات در پی حادثه فورا آغاز شد. 

بر اساس خبر رادیو و تلویزیون دولتی صربستان، 6 مهاجر که دو کودک نیز در بین آنهاست ناپدید شدند. 

 

 

 خبرهای مرتبط