انفجار گاز در معدن زغال سنگ در چین

در نتیجه این حادثه 14 کارگر جان باختند

1324507
انفجار گاز در معدن زغال سنگ در چین

در نتیجه انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در جنوب غربی چین 14 نفر جان باخته و دو نفر نیز زیر آوار گرفتار شدند. 

بموجب گزارش خبرگزاری شینهوای چین ، در یک معدن زغال سنگ در شهر گویانگ در جنوب غربی این کشور بعلت انباشت گاز انفجار رخ داد. 

در نتیجه این انفجار 14 کارگر معدن کشته شده و دو نفر نیز زیر آوار ماندند. 

فعالیت های اکیب های امداد و نجات در معدن زغال سنگ ادامه دارد. خبرهای مرتبط