واکنش آلمان به تحریم این کشور از سوی امریکا

هایکو ماس وزیر خارجه کشور، طی بیانیه ای کتبی، تصمیم به تحریم را با زبانی سخت، مورد انتقاد قرار داد.

واکنش آلمان به تحریم این کشور از سوی امریکا

تحریم آلمان از سوی ایالات متحده امریکا به دلیل پروژه جریان شمال 2، موجب واکنشهایی در کشور شد.

هایکو ماس وزیر خارجه کشور، طی بیانیه ای کتبی، تصمیم به تحریم را با زبانی سخت، مورد انتقاد قرار داد.

ماس گفت: "در مورد سیاست انرژی اروپا نه در ایالات متحده امریکا، بلکه در اروپا باید تصمیم گرفته شود. مداخله خارجی و تحریمها را کاملا رد میکنیم."

بر اساس لایحه پیشنهادی که در امریکا حاضر شده و طی هفته آینده در مجلس سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اجرای تحریم علیه شرکتهایی که در پروژه جریان شمال 2 شرکت کرده اند، پیش بینی میشود.

در این لایجه، ویزای مدیران شرکتهای مذکور لغو شده و دارایی شرکتها در ایالات متحده امریکا، متوقف خواهد گردید.

بر اساس پروژه جریان شمال 2، گاز روسیه به آلمان منتقل خواهد شد.

توسط دو خط لوله گاز طبیعی که از زیر دریای بالتیک عبورخواهد کرد، انتقال 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به آلمان مورد هدف میباشد.خبرهای مرتبط