رهبران اتحادیه اروپا فردا در بروکسل گردهم می آیند

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت بررسی موضوعاتی چون محیط زیست، تغییرات اقلیمی، سیاست خارجی، برگزیت و اقتصادی فردا در بروکسل پایتخت بلژیک گردهم خواهند امد

1321734
رهبران اتحادیه اروپا فردا در بروکسل گردهم می آیند

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت بررسی موضوعاتی چون محیط زیست، تغییرات اقلیمی، سیاست خارجی، برگزیت و اقتصادی فردا در بروکسل پایتخت بلژیک گردهم خواهند امد. 

این نشست بین روزهای 12-13 دسامبر با شرکت روسای دولت کشورهای عضو ترتیب خواهد یافت. 

اولین نشست به سرپرستی مسئول جدید اتحادیه اروپا که در اول دسامبر بر سر کار آمد، با شرکت چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا ون در رئیس کمیسیون این اتحادیه برگزار خواهد شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط