افزایش قربانیان بیماری سرخک در ساموآ به 53 تن

در اثر شیوع بیماری سرخک در جزایر ساموآ 53 نفر که اکثر آنها را کودکان زیر 4 سال تشکیل می دهد، جان باختند

افزایش قربانیان بیماری سرخک در ساموآ به 53 تن

در اثر شیوع بیماری سرخک در جزایر ساموآ 53 نفر که اکثر آنها را کودکان زیر 4 سال تشکیل می دهد، جان باختند. 

بموجب اخبار مندرجه در رسانه های گروهی محلی ، تعداد قربانیان بیماری سرخک که از ماه اکتبر بدین طرف منطقه را تحت تاثیر قرار داده ، به 53 نفر افزایش یافته است. 

بموجب آمار وزارت بهداشت ساموآ ، تاکنون 3728 مورد این بیماری تثبیت شده است. 

حکومت ساموآ بعلت شیوع بیماری سرخک روز 16 ام نوامبر وضعیت اضطراری اعلام کرده بود. 

بموجب داده های سازمان بهداشت جهانی و صندوق یاری به کودکان ملل متحد ، در حالیکه میزان واکسن ویروس سرخک در ساموآ در سال 2013 ، هفتاد درصد بود، این رقم در سال گذشته به زیر سی درصد کاهش یافت. 

بموجب یونیسف ، موارد بیماری سرخک در جهان در سال 2018  در مقایسه با ارقام سال 2017 ، به بیش از دو برابر رسیده و به 350 هزار رسیده است. خبرهای مرتبط