انفجار در معدن زغال سنگ در چین

در نتیجه انفجار 15 نفر از 35 کارگر معدن جان باخته و 9 نفر مجروح شد

1308677
انفجار در معدن زغال سنگ در چین

در نتیجه وقوع انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین 15 نفر کشته شده و 9 نفر مجروح گردید. 

بموجب خبرگزاری شینهوای چین ، در یک معدن زغال سنگ در شهرستان پینگ یائو در استان شانشی در شمال چین بعلت انبساط گاز انفجار بوقوع پیوست. 

در نتیجه انفجار 15 نفر از 35 کارگر معدن جان باخته و 9 نفر مجروح شد. 

مجروحین به بیمارستان انتقال داده شده و در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز شد. خبرهای مرتبط