سازمان ملل برای ایفای نقش میانجیگری در عراق اعلام آمادگی کرد

سازمان ملل متحد برای ایفای نقش میانجیگری در تامین دیالوگ ملی پرشمول در عراق که صحنه ناآرامی های ضد حکومتی می باشد، اعلام آماده گی کرد

1301555
سازمان ملل برای ایفای نقش میانجیگری در عراق اعلام آمادگی کرد

سازمان ملل متحد برای ایفای نقش میانجیگری در تامین دیالوگ ملی پرشمول در عراق که صحنه ناآرامی های ضد حکومتی می باشد، اعلام آماده گی کرد.

در بیانیه صادره از دفتر رئیس مجلس عراق اعلام گردید : که رئیس مجلس عراق با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در أمور عراق در دفتر وی دیدار کرده است.

رئیس مجلس عراق و نماینده ویژه سازمان ملل در أمور عراق در این دیدار تحولات سیاسی در کشور و اقداماتی را که باید در راستای خواست مشروع تظاهرات کنندگان در سیستم سیاسی کشور انجام گیرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این دیدار همچنین آغاز اقدامات لازمه برای برقراری دیالوگ پرشمول ملی با شرکت تمامی عناصر قومی در کشور، أحزاب سیاسی ، رئیس جمهور ، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق مورد ارزیابی قرار گرفت.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در أمور عراق اعلام کرد : برای اینکه دیالوگ پرشمول به هدف مورد نظر دست یابد و در قبال تمامی طرفین موضعی مساوی در پیش گرفته شود، سازمان ملل آماده ایفای نقش ضامن می باشد.

نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق نیز دیروز برای پایان بخشی به تظاهرات از معترضین خواستار تفاهم با حکومت با تضمین کنندگی طرف ثالث شده بود.ساخبرهای مرتبط