استقبال سازمان ملل از توافق ترکیه و روسیه

مصاحبه مطبوعاتی فرحان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد

1293690
استقبال سازمان ملل از توافق ترکیه و روسیه

فرحان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتی روزانه خود اعلام کرد : آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از هر نوع تلاش در چهارچوب حقوق بشر برای حراست از غیر نظامیان و کاهش بحران استقبال کرده و از آن حمایت می کند.

فرحان حق در رابطه با تفاهم حاصله بین ترکیه و روسیه در مورد موقعیت شمال شرقی سوریه نکته نظراتی بیان داشت.

وی ضمن اشاره به اینکه تحولات واقع در منطقه و تفاهم حاصله بین ترکیه و روسیه را از نزدیک دنبال می کنند گفت : دبیر کل سازمان ملل برای کاهش تنش و حراست از غیر نظامیان در چهارچوب شرایط سازمان ملل متحد و حقوق بشر از هر نوع تلاش سازنده حمایت کرده و از آن استقبال می کند.

فرحان حق ضمن اشاره به اینکه بازگشت پناهندگان به خانه و کاشانه خود باید بصورت داوطلبانه ، در شرایطی امن و شرافتمندانه باشد گفت : گئیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در أمور سوریه کمیته قانون اساسی را روز 30 ام اکتبر به تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد.خبرهای مرتبط