نشست سه گانه ترکیه-صربستان-بوسنی هرزگوین آغاز شد

نشست سه گانه ترکیه-صربستان-بوسنی هرزگوین، با شرکت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، السکاندر وویچ رئیس جمهور صربستان، میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین آغاز شد

1284032
نشست سه گانه ترکیه-صربستان-بوسنی هرزگوین آغاز شد

نشست سه گانه ترکیه-صربستان-بوسنی هرزگوین، با شرکت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، السکاندر وویچ رئیس جمهور صربستان، میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین آغاز شد. 

وویچ در کاخ صربستان در بلگراد پایتخت این کشور و محل برگزاری نشست سه گانه، از میهمانان استقبال کرد. 

به دنبال گرفتن عکس یادگاری، رهبران نشست سه گانه را آغاز کردند. 

در پی این نشست، کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب خواهد یافت. 

 

 خبرهای مرتبط