معاون دبیر کل سازمان ملل: آماده هماهنگی و همکاری نزدیک با ترکیه هستیم

پانوس مومتزیس معاون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد، آماده هماهنگی نزدیک با ترکیه در خصوص عملیات احتمالی این کشور در شمال سوریه هستیم

1283448
معاون دبیر کل سازمان ملل: آماده هماهنگی و همکاری نزدیک با ترکیه هستیم

پانوس مومتزیس معاون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد، آماده هماهنگی نزدیک با ترکیه در خصوص عملیات احتمالی این کشور در شمال سوریه هستیم. 

وی در رابطه با عملیات احتمالی نیروهای مسلح ترکیه در شرق فرات اطالاعاتی ارائه کرد. 

پانوس مومتزیس معاون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز اینکه ترکیه در خصوص مسائل انسانی به این سازمان تضمین داده است، گفت، آماده هماهنگی و همکاری نزدیک با ترکیه هستیم. 

 

 

 خبرهای مرتبط