دستگاههای استراق سمع اسرائیل برای شنود ترامپ و تیم همراهش

اسرائیل با جایگذاری دستگاههای استراق سمع در اطراف کاخ سفید و سازمانهای بحرانی در واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و تیمش را شنود میکند.

1268696
دستگاههای استراق سمع اسرائیل برای شنود ترامپ و تیم همراهش

روزنامه پولتیکو که در ایالات متحده امریکا منتشر میگردد، ادعا نمود که اسرائیل با جایگذاری دستگاههای استراق سمع در اطراف کاخ سفید و سازمانهای بحرانی در واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و تیم ش را شنود میکند.

در این خبر که بر اساس گفته های سه مسئول منتشر شده است، گفته شد که دستگاه StingRay که در واشنگتن یافته شده است، مشخص میکند که تلفنهای همراهی که در اطراف وجود دارد، متعلق به چه کسانی بوده و همه اطلاعات تماس با این تلفنها را جمع اوری میکند.

در این خبر همچنین ادعا گردید که این دستگاهها با هدف شنود ترامپ و تیم همراهش جایگذاری شده است.

در ادامه خبر با اشاره به اینکه  در این رابطه هیچ واکنشی از سوی حکومت ترامپ به اسرائیل نشان داده نشده است، گفته شد که ترامپ بدون توجه به قوانین امنیتی کاخ سفید، با دوستان و رازدارانش، با تلفنهای همراه معمولی صحبت میکند.

در این خبر، گفته شد که در نتیجه بعضی آزمایشهایی که وزارت امنیت داخلی درسال 2018 انجام داده است، برخی از این دستگاهها یافته شده است.

یکی از مسئولان عالی رتبه قدیمی که با این روزنامه مصاحبه کرده است، ابراز داشته است که در نتیجه بررسیهای دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، رد جاسوسان اسرائیلی یافته شده است.

وی گفته است: "کاملا واضح است که اسرائیل مسئول این مساله میباشد."خبرهای مرتبط