اتحادیه اروپا در رابطه با مساله مهاجرت، تعهداتش را به جای خواهد آورد

وزیر خارجه آلمان ابراز داشت، اتحادیه اروپا در رابطه با مساله مهاجرت، تعهداتش در راستای توافقنامه ای که با ترکیه امضا کرده اند را به جای خواهد آورد.

1268401
اتحادیه اروپا در رابطه با مساله مهاجرت، تعهداتش را به جای خواهد آورد

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ابراز داشت، اتحادیه اروپا در رابطه با مساله مهاجرت، تعهداتش در راستای توافقنامه ای که با ترکیه امضا کرده اند را به جای خواهد آورد.

ماس پس از دیداربا نیکولا دیمیتروف وزیر خارجه مقدونیه شمالی، نشستی مطبوعاتی تشکیل داده و طی آن ابراز داشت که از از افزایش تعداد پناهندگانی که به اروپا میروند، نگران میباشند.

وی با اظهاراینکه طی هفته جاری با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیداری تلفنی داشته است، گفت: "در این دیدار، به انجام تعهدات اتحادیه اروپا در راستای توافقنامه ای که با ترکیه امضا کرده است، اشاره کردم."

 وزیر خارجه آلمان با ابرازاینکه دیداری سازنده با چاووش اوغلو داشته است، اظهار داشت که فرض را بر این داشتیم که وضعیت پناهجویان گام به گام رو به بهبود میرود.خبرهای مرتبط