ادامه درگیریها در لیبی علی رغم آتش بس عید قربان

در برخی مناطق جنوب ترابلس پایتخت لیبی، میان واحدهای وابسته به حکومت توافق ملی و نیروهای ژنرال خلیفه خفتر، درگیریهایی به میان می آید

1251907
ادامه درگیریها در لیبی علی رغم آتش بس عید قربان

در برخی مناطق جنوب ترابلس پایتخت لیبی، میان واحدهای وابسته به حکومت توافق ملی و نیروهای ژنرال خلیفه خفتر، درگیریهایی به میان می آید.

علی رغم آتش بسی که به مناسبت عید قربان با دعوت از سوی سازمان ملل، انجام گردید، در مناطق عین زارا، حلت آون، مسیر فرودگاه و ترابلس، صدای درگیریها به گوش میرسد.

بر اساس بیانیه ای که روز یکشنبه از سوی حکومت توافق ملی صادر شد، اعلام گردید که نیروهای خلیفه خفتر، آتش بس را نقض میکند.

ژنرال خلیفه خفتر، برای تحت کنترل گرفتن ترابلس، از روز 4 آوریل دستور حملات را داده و بر همین اساس، واحدهای حکومت توافق ملی که دارای مشروعیت بین المللی میباشند نیز علیه آنان عملیات ترتیب داده بودند.خبرهای مرتبط