بازسازی فرماندهی دفاع هوانوردی و فضانوردی امریکای شمالی

ایالات متحده امریکا و کانادا، به دلیل نقض و تهدیدهای روسیه و کره شمالی، فرماندهی دفاع هوانوردی و فضانوردی امریکای شمالی را که امنیت هوایی و دریایی در قطب شمال را برقرار میکند، بار دیگر شکل خواهند داد.

1250692
بازسازی فرماندهی دفاع هوانوردی و فضانوردی امریکای شمالی

ایالات متحده امریکا و کانادا، به دلیل نقض و تهدیدهای روسیه و کره شمالی، فرماندهی دفاع هوانوردی و فضانوردی امریکای شمالی را که امنیت هوایی و دریایی در قطب شمال را برقرار میکند، بار دیگر شکل خواهند داد.

کانال تلویزیونی رسمی CBC کانادا، بر اساس خبری که از منابع نظامی امریکا و کانادا تهیه کرده است، اعلام داشت که فرماندهی دفاع هوانوردی و فضانوردی امریکای شمالی که سال 1957 برای تامین امنیت هوایی و دریایی در قطب شمال تاسیس شده بود، باری دیگر طرح ریزی خواهد شد.

پس از تایید از سوی وزارت دفاع هر دو کشور، فرودگاه وابسته به این فرماندهی، ایستگاههای راداری و شبکه ماهواره ای و سیستمهای اسلحه این مرکز، بازسازی خواهند شد.خبرهای مرتبط