جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه تقسیم می شود

لایحه تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه به تصویب نمایندگان مجلس قانون‌گذاری پارلمان هند رسید

1249291
جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه تقسیم می شود

نمایندگان مجلس قانون‌گذاری«لوک سبها» پارلمان هند طی نشستی لایحه تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه را با 370 رای موافق در برابر 70 رای مخالف به تصویب رساندند.

خبرگزاری «پرس تراست آو اندیا» در گزارشی اعلام کرد که به موجب این قانون جامو و کشمیر به جای ایالت بودن به یک سرزمین اتحادیه تبدیل خواهد شد. بخش شرقی جامو و کشمیر نیز با تبدیل به یک سرزمین اتحادیه مجزا ذیل عنوان «لداخ» در خواهد آمد.

از سوی دیگر طرح پیش‌نهادی برای لغو ماده 370 قانون اساسی هند که موقعیت ویژه‌ای به منطقه جامو و کشمیر اعطا می کند، در مجلس قانون‌گذاری با351 رای «بله»، 72 رای «نه» و یک رای «ممتنع» تصویب شد.

لازم به ذکر است اکثریت نمایندگان مجلس قانون‌گذاری هند را اعضای حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری ناريندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور تشکیل می دهند.

لایحه تسقیم جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه روز گذشته در مجلس اعلا «راجیه سبها» پارلمان هند به رای‌گیری گذاشته شده و با 125 مثبت در مقابل 61 رای منفی به تصویب نمایندگان این مجلس رسیده بود.

- مسئله جامو و کشمیر

پس از استقلال هند و پاکستان از استعمار بریتانیا تاکنون 3 جنگ در سال‌های (1947، 1965 و 1971) میان دو کشور بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از 70 هزار نفر در این درگیری‌‌ها کشته شدند.

گروه‌های آزادی‌خواه کشمیر در سال 1989 مبارزه برای استقلال از هند و پیوستن به پاکستان را آغاز کردند. از سال 1989 تاکنون بیش از 100 هزار کشمیری توسط نیروهای امنیتی هند کشته و بیش از 10 هزار زن در این منطقه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

هر از چند گاهی در خط کنترلی منطقه آزاد کشمیر که در کنترل پاکستان قرار دارد و همچنین منطقه جامو و کشمیر که تحت حاکمیت هند است، درگیری‌هایی میان نظامیان دو کشور روی می دهد. از سال 2003 تاکنون دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس در این منطقه متهم می کنند.خبرهای مرتبط