ریزش معدن در اندونزی 3 قربانی گرفت

در نتیجه ریزش معدن در اندونزی 3 کارگر جان خود را از دست دادند

1244203
ریزش معدن در اندونزی 3 قربانی گرفت

در نتیجه ریزش معدن در اندونزی 3 کارگر جان خود را از دست دادند.

مقامات اظهار داشتند، در پی ریزش معدن قلع در روستای سیلیگ سینگ در منطقه بانگکا بلیتونگ 3 کارگر جان باخته و 1 کارگر نیز مفقود شده است.

فعالیتهای نجات کارگر مفقود شده ادامه دارد.خبرهای مرتبط