رد لایحه ممانعت از فروش اسلحه به عربستان سعودی از سوی ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، برای بار سوم لایحه پیشنهادی که ممانعت از فروش اسلحه به عربستان سعودی به دلیل مرگ غیرنظامیان در یمن را پیش بینی میکند، رد کرد

رد لایحه ممانعت از فروش اسلحه به عربستان سعودی از سوی ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، برای بار سوم لایحه پیشنهادی که ممانعت از فروش اسلحه به عربستان سعودی به دلیل مرگ غیرنظامیان در یمن را پیش بینی میکند، رد کرد.

ترامپ که لایحه مذکور را به عنوان "تصمیم نادرستی است و اتلاف وقت میباشد" قلمداد نمود، در رابطه با تصمیم به رد این لایحه بیانیه ای کتبی صادر نمود.

ترامپ در این بیانیه، با دفاع از اینکه لایحه مذکور رقابت جهانی امریکا را تضعیف خواهد کرد، افزود که این لایحه، روابط میان امرکیا و متفقانش در خاورمیانه را تخریب خواهد کرد.

وی با ابراز انیکه امریکا از کشته شدن غیرنظامیان در یمن بسیار نگران میباشد و برای پایان دادن به جنگ در تلاش است، افزود: "با این لایحه که به شکلی نادرست تهیه شده و اتلاف وقت میباشد و دلایل اصلی درگیریها در یمن را نیز مورد نظر نمیگیرد، نمیتوانیم راه حلی برای این مسئله بیابیم. از کنگره میخواهم که از تلاشهایمان برای رسیدن به راه حلی از طریق مذاکره، حمایت کند."خبرهای مرتبط