برگزاری رزمایش بریز2019 در سواحل بلغارستان

23 مین رزمایش ناتو موسوم به بریز2019 در سواحل بلغارستان انجام می شود.

برگزاری رزمایش بریز2019 در سواحل بلغارستان

23 مین رزمایش جدید ناتو موسوم به Breeze 2019 در بندر وارنا در ساحل دریای سیاه بلغارستان انجام می شود.

در رزمایش امسال  27 کشتی جنگی، 5 جنگنده و 5 هلیکوپتر از 12 کشور شرکت دارند.

در چارچوب این رزمایش، 2250 پرسنل نظامی در عملیات های مختلف حضور خواهند داشت.

رزمایش Breeze 2019 شامل مین روبی، پاسخ به حملات هوایی و دریایی دشمن، اجرای کنترل امنیتی در حمل و نقل، همکاری با سازمان های غیر دولتی، مبارزه با ترافیک غیرقانونی در دریا و مقابله با آتش سوزی در کشتی های تجاری است.

در این رزمایش از ترکیه دو ناوشکن همراه با 211 پرسنل نظامی شرکت دارند.

این رزمایش در روز یک شنبه پیش روی به اتمام خواهد رسید.خبرهای مرتبط