حمله سه مهاجم به مسجدی در آلمان

در شهر کلن آلمان، افرادی که هویتشان مشخص نیست وارد مسجدی شده و تخریباتی به میان آوردند

1236413
حمله سه مهاجم به مسجدی در آلمان

در شهر کلن آلمان، افرادی که هویتشان مشخص نیست وارد مسجدی شده و ضررهایی به آن وارد کرده، جعبه های کمکی را شکستند.

3 فرد ناشناس وارد مسجد چورویلر وابسته به اتحادیه اسلامی ترک امور دیانت ترکیه، شده تخریباتی در آن به میان اوردند.

مهاجمان که در دوربینهای امنیتی نیز به چشم میخورند، اتاق مدیریت و ساختمان خدمات را تخریب کرده و جعبه های کمکی را نیز شکستند.

تحقیقات در رابطه با این حادثه ادامه دارد.خبرهای مرتبط