آتش سوزی در کارخانه فندک سازی، منجر به مرگ 30 تن شد

30 تن در نتیجه آتش سوزی به میان آمده در یک کارخانه فندک واقع در جزیره سوماترای اندونزی، کشته شدند.

1222752
آتش سوزی در کارخانه فندک سازی، منجر به مرگ 30 تن شد

در نتیجه آتش سوزی به میان آمده در یک کارخانه فندک سازی واقع در جزیره سوماترای اندونزی، حداقل 30 تن کشته شدند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های محلی، مسئولان منطقه، اعلام داشتند که در آتش سوزی به میان آمده در یک کارخانه فندک واقع در جزیره سوماترای اندونزی، حداقل 30 تن کشته شدند.

پیش از وقوع آتش سوزی، صدای انفجار در کارخانه به میان آمده، درمیان افرادی که کشته شده اند نیز 4 کودک وجود داشته است.

تا کنون از میان افرادی که در کارخانه بوده اند، کسی جان سالم به در نبرده است و فعالیتهای خروج اجساد ادامه دارد.

تحقیقات در رابطه با این حادثه، آغاز شده است.خبرهای مرتبط