رشد 2.9 درصدی میزان مصرف انرژی در سراسر جهان

شرکت نفت و گاز بریتانیایی «بی‌پی» میزان مصرف انرژی در سراسر جهان طی سال 2018 را معادل حدود 13.8 میلیارد تن نفت اعلام کرد

رشد 2.9 درصدی میزان مصرف انرژی در سراسر جهان

شرکت نفت و گاز بریتانیایی «بی‌پی» گزارش چشم‌انداز انرژی جهان از نگاه آمار سال 2019 را منتشر کرد. طبق این گزارش میزان مصرف انرژی در سراسر جهان سال گذشته با 2.9 درصد افزایش نسبت به سال 2017 به معادل حدود 13.8 میلیارد تن نفت رسیده است. این میزان بیشترین رشد سالانه در زمینه مصرف جهانی انرژی از سال 2010 تاکنون به شمار می رود.

براساس این گزارش چین، آمریکا و هند به ترتیب عمده‌ترین مصرف کننده انرژی در جهان هستند. بازار انرژی در چین طی 18 سال متوالی بیشترین رشد سالانه را داشته است. میزان مصرف انرژی در چین سال گذشته با صعود 4.3 درصدی در مقایسه با سال قبل از آن به معادل 3.2 میلیارد تن نفت رسید. در این دوره میزان مصرف انرژی در آمریکا معادل 2.3 میلیارد تن نفت و در هند نیز به معادل 809 میلیون تن نفت صعود کرد. به این ترتیب میزان مصرف جهانی انرژی در سال 2018 نسبت به سال 2017 با رشد 2.9 درصدی به معادل 13.8 میلیارد تن نفت افزایش یافت.

میزان مصرف جهانی گاز طبیعی نیز سال گذشته با افزایش 5.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن به معادل 3.3 میلیارد تن نفت رسید. بیشترین میزان مصرف جهانی گاز طبیعی در چین، خاورمیانه و اروپا ثبت شد. در بازه زمانی مذکور میزان مصرف جهانی زغال‌سنگ نیز با رشد 1.4 درصدی به معادل 3.7 میلیارد تن نفت دست یافت. بیشترین میزان مصرف زغال‌سنگ در جهان طی 10 سال اخیر در سال 2018 مشاهده شده است.


برچسب ها: دنیا , انرژی

خبرهای مرتبط