پیروزی میته فردریکسون در انتخابات دانمارک

میته فردریکسون، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات دانمارک از جناح چپ پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد

1214311
پیروزی میته فردریکسون در انتخابات دانمارک

میته فردریکسون، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات دانمارک از جناح چپ با کسب 25.9 درصد آرا پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد.

سوسیال دمکرات‌ها در این انتخابات 91 کرسی از 175 کرسی پارلمان دانمارک را کسب کردند.

لارس لوکه راسموسن، نخست وزیر لیبرال دانمارک 23.4 درصد آرا را کسب کرده و دیگر احزاب لیبرال جناح راست توانستند 75 کرسی در پالمان را به خود اختصاص دهند.

میته فردریکسون پس از پیروزی در انتخابات اظهار داشت: ما یک دولت اقلیت متشکل از حزب سوسیال دموکرات تشکیل خواهیم داد. ما تمایل داریم با احزابی که می خواهند موثر و سازنده باشند همکاری کنیم. 

انتظار می رود فردریکسون در زمینه سیاست های مهاجرپذیری با احزاب راست و در زمینه محیط زیست با احزاب چپ همکاری کند.

لوئیس وینتر آلیش از حزب سوسیال لیبرال به خبرنگار آناتولی گفت: نتایج بسیار خوبی کسب کردیم. کرسی های خود در مجلس را از 8 به 16 ارتقا دادیم.خبرهای مرتبط