562 در درگیریهای ماههای اخیر لیبی کشته شدند

تعداد کشته شدگان طی درگیریهای ماههای اخیر که باری دیگر در اطراف ترابلس پایتخت لیبی افزایش یافته است، به 562 تن افزایش یافت

1209457
562 در درگیریهای ماههای اخیر لیبی کشته شدند

تعداد کشته شدگان طی درگیریهای ماههای اخیر که باری دیگر در اطراف ترابلسپایتخت لیبی افزایش یافته است، به 562 تن افزایش یافت.

بر اساس بیانیه کتبی از سازمان بهداشت جهانی، در نتیجه درگیریها در ترابلس، 562 تن منجمله 40 غیر نظامی کشته شده و 2 هزار و 855 تن نیز مجروح شده اند.

ژنرال خفتر رهبر نیروهای نظامی شرق لیبی، برای تصرف ترابلس، روز 4 آوریل دستور حمله داده و واحدهای حکومت مصالحه نیز عملیات بورکان القذافی را آغاز کرده بود.

در لیبی که بحران مشروعیت از سال 2011 تا کنون ادامه دارد، درگیری میان واحدهای (UMH) حکومت مطابقت ملی و نیروهای وابسته به خفتر، دو ماه است که ادامه دارد.خبرهای مرتبط