پیروزی راست گرایان در انتخابات پارلمانی اروپا

انتخابات چهار روزه پارلمان اروپا در سراسر اتحادیه اروپا پایان یافت.

1209035
پیروزی راست گرایان در انتخابات پارلمانی اروپا

انتخابات چهار روزه پارلمان اروپا در سراسر اتحادیه اروپا با پیروزی راست گرایان افراطی پایان یافت.

رای دهندگان 20 کشور روز گذشته در آخرین روز انتخابات شرکت کردند.

تقریبا 51 درصد از 400 میلیون واجد شرایط رأی برای انتخاب 751 عضو پارلمان اروپا بر سر صندوفها رفتند و رأی دادند.

طبق نتایج غیر رسمی اولیه، احزاب راستگرای مرکز و سوسیال دموکرات ها در سراسر اروپا با ریزش اراء خود روبرو شدند و در مقابل احزاب راست افراطی آراء خود را افزایش دادند.

برنده انتخابات در فرانسه راست گرایان افراطی بودند.

با توجه به نتایج غیر رسمی، حزب افراطی راستگرای اتحاد ملی در فرانسه با کسب 23 ممیز 3 دهم درصد آراء در انتخابات پیروز شد.

حزب جمهوری خواه امانوئل مکرون نیز در رتبه دوم ایستاد.

پس از روشن شدن نتایج، رییس حزب اتحاد ملی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در فرانسه شد.

در یونان حزب سیریزا به ریاست الکسیس چیپراس، ضربات سختی را متحمل شد.

حزب دمکراسی جدید با پیشتازی بالایی در انتخابات، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان شده است.

با توجه به نتایج اولیه در آلمان، حزب سبزها با کسب 22 درصد آراء در رتبه اول قرار گرفت.

احزاب اتحاد مسیحی و سوسیال دموکراتها نیز با کاهش شدید آراء روبرو شدند.

حزب سوسیال دموکرات با بزرگترین شکست تاریخ خود روبرو شد و بیشترین ریزش اراء را شاهد گشت.

حزب دست راستی افراطی ای اف دی نیز بیش از 3 درصد بر قدرت خود افزود.

ایتالیا کشوری دیگر بود که در آن راستگرایان افراطی قدرت را به دست آوردند.

حزب راستگرای لیگ، شریک دولت ائتلافی، برنده انتخابات پارلمان اروپا بود.

برای نخستین بار راستگریان توانستند مقام نخست را از ان خود کنند. ایتالیا 73 کرسی در پارلمان اروپا دارد.

در انگلستان نیز حزب برگزیت  به عنوان یک حزب راست گرای افراطی پیروز انتخابات شد.

از سوی دیگر، حزب حاکم محافظه کار نیز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در بلژیک، احزاب راستگرا پیروز انتخابات شدند.

حزب راست گرا و استقلال طلب فلامانهای جدید رای نخست را کسب کردند.

بلوک سیاسی دموکرات مسیحیان و نیز حزب راستگرا و ضد مهاجر فیدس در مجارستان به ریاست  ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور 52 درصد آرا را کسب کرد.

در هلند، حزب کارگر به رهبری فرانس تیممرمان، رتبه نخست را به دست آورد.

حزب راستگرای آزادی به رهبری جرئت وایلدرز 4 کرسی سابق خود درپارلمان اروئا را نیز از دست داد.

حزب دونک که توسط ترک ها و مهاجران تشکیل شده است، قادر به ارسال نماینده ای به این پارلمان نشد.

در اسپانیا سوسیالیستها در انتخابات پیروز شدند.

حزب کارگران سوسیالیست پیروزی در این انتخابات را با 33 درصد آراء به خود اختصاص دادند.

حزب لیبرال دموکرات دانمارک نیز با کسب 23.5 درصد از مجموع آرا و ارتقای کرسی خود از دو به چهار نماینده در موفقیتی بی‌سابقه پیشتاز انتخابات پارلمان اروپا شد.

همچنین حزب سوسیال دموکرات دانمارک نیز با 21.5 درصد آرا موقعیت پیشین خود را با سه کرسی حفظ کرده و در جایگاه دوم ایستاد.

این درحالیست که حزب راست افراطی «مردم» دانمارک که در انتخابات قبلی چهار کرسی را از آن خود کرده بود، در این دوره با کسب 10.7 درصد آرا موفق به حفظ تنها یک نماینده در پارلمان اروپا شد.

دانمارک در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک کرسی دیگر به دست آورده و شمار نمایندگان خود را به 14 نفر افزایش خواهد داد.

در جمهوری چک حزب آنو، در اسلوواکی حزب اسلوواکی پیشرو و در سوئد نیز حزب سوسیال دمکراتها پیروز این انتخابات شدند.خبرهای مرتبط