افزایش تعداد قربانیان ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو

آمار تکان دهنده وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو

1208563
افزایش تعداد قربانیان ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو

تعداد کشته شدگان در نتیجه شیوع بیماری ابولا در جمهور دموکراتیک کنگو در اواخر ماه جولای سال گذشته به 1183 نفر افزایش یافت. 

بموجب آمار وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو ، در موارد بیماری ابولا که در مناطق مختلف جمهوری کنگو در حال گسترش است، در 1912 نفر مورد تب خونریزی دهنده حاد مشاهده شده است. 

نتیجه آزمایشات نشان داده است که 1818 نفر از این افراد حامل ویروس ابولا هستند. 

در نتیجه این ویروس خطرناک 1183 نفر جان باخته و 496 نفر بهبودی یافت. 

امور تداوی 139 نفر در مراکز بهداشت ادامه دارد. 

در چهارچوب بسیجی که از ماه آگوست سال 2018 در منطقه آغاز شده است، 124 هزار و 825 نفر واکسن شده است. خبرهای مرتبط