عربستان تعداد زائران خاکهای مقدس را به 15 میلیون تن افزایش میدهد

عربستان سعودی که سالانه میزبان 8 میلیون زائر حج عمره میباشد، اعلام داشت که سال آینده این تعداد را به 15 میلیون تن افزایش خواهد داد

1206957
عربستان تعداد زائران خاکهای مقدس را به 15 میلیون تن افزایش میدهد

عربستان سعودی که سالانه میزبان 8 میلیون زائر حج عمره میباشد، اعلام داشت که سال آینده این تعداد را به 15 میلیون تن افزایش خواهد داد.

محمد بن عبدالرحمان البیجاوی نماینده مسئول از امور زائران در وزارت حج و عمره عربستان سعودی، اعلام داشت که برای افزایش تعداد زائران عمره در سال 2020، فعالیتهایشان را آغاز کرده اند.

وی با ابراز اینکه برای محیا نمودن همه انتظارات و نیازهای زائران در خاکهای مقدس، کل کشور هر کاری که از دستشان بر بیاید انجام میدهند، اعلام داشت که در این رابطه پروژه های خدماتی را توسعه داده، تعداد فرودگاهها را افزایش داده و خط مترو تاسیس کرده اند.

بیجاوی همچنین بر این نکته که سالانه 8 میلیون زائر برای عمره به عربستان سعودی سفر میکنند، اشاره کرده و اعلام داشت که در چهارچوب ماموریت 2030، این تعداد را به 30 میلیون تن افزایش خواهند داد.خبرهای مرتبط