با هل دادن اتومبیل در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید

Tomislav Lubenjak اهل کرواسی با هل دادن اتومبیل 730 کیلوگرمی در طول مسیر 100 کیلومتری در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید

1191728
با هل دادن اتومبیل در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید

Tomislav Lubenjak اهل کرواسی با هل دادن اتومبیل 730 کیلوگرمی در طول مسیر 100 کیلومتری در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. 

Lubenjak به مدت 17 ساعت در کوچه های زاگرب پایتخت کرواسی این اتومبیل را هل داد. 

او موفق به شکستن رکورد قبلی که 83 کیلومتر بود شده  و به عنوان رکورددار جدید در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. 

Lubenjak مود توجه توریست های داخلی و خارجی قرار گرفت. 

مردم دقایق متوالی Lubenjak را تشویق کردند. 

 

 

 خبرهای مرتبط