افزایش هزینه ویزای اروپا به 80 یورو

پارلمان اروپا، افزایش هزینه دریافت ویزا به 80 یورو را تایید کرد

1186084
افزایش هزینه ویزای اروپا به 80 یورو

 

در هیئت عمومی پارلمان اروپا که در شهر استرازبورگ فرانسه برگزار شد، انجام تغییرات مرتبط با مراجعه برای ویزای کوتاه مدت به اتحادیه اروپا، با 123 رای مخالف و 408 رای موافق تایید گردید.

بر اساس این تغییرات، هزینه ویزای سفر برای شهروندان بیش از 100 کشور از 60 یورو به 80 یورو افزایش خواهد یافت.

این هزینه، برای دانشجویان، دانش آموزان، محققان و کودکان زیر 6 سال دریافت نمیگردد. هنرمندان، ورزشکاران حرفه ای و افرادی که بسیار سفر میکنند نیز از امکان تهیه ویزای چندگانه بهره مند خواهند شد.

مراجعه برای دریافت ویزا، باید 6 ماه پیش از سفر انجام گردد.

قوانین مذکور برای کشورهایی که در بخش قبول مهاجران قاچاق همکاری میکنندف متغیر خواهد بود.

برای اجرای این قوانین، تایید رسمی شورای اتحادیه اروپا نیز مورد نیاز است.خبرهای مرتبط