درگیری در نیجریه: 22 کشته

در درگیری بین افراد مسلح و غیرنظامیان در شمالغرب نیجریه که ادامه دارد، 22 نفر جان باختند

1182300
درگیری در نیجریه: 22 کشته

در درگیری بین افراد مسلح و غیرنظامیان در شمالغرب نیجریه که ادامه دارد، 22 نفر جان باختند.

براساس گزارشات مطبوعات ملی، در درگیری بین افراد مسلح و غیرنظامیان در روستاهای جیبیا، سابووا و باتساری وابسته ایالت کاتسینا که سه شنبه گذشته بدین طرف ادامه دارد، 22 نفر جان خود را از دست داده و تعداد کثیری مجروح شدند.

11 فرد مسلح که سعی داشتند از روستای جیبیا فرار بکنند، کشته شدند.

در درگیریها تعداد زیادی دام بزرگ تلف شده و تعداد زیادی خانه دچار حریق شد.خبرهای مرتبط