کریستین برگر : ترکیه بزرگترین شریک جامعه بین المللی در مبارزه با داعش است

کریستین برگر نماینده اتحادیه اروپا در أمور ترکیه : ترکیه یکی از بزرگترین شرکای جامعه بین المللی در مبارزه بر علیه سازمان تروریستی داعش است

کریستین برگر : ترکیه بزرگترین شریک جامعه بین المللی در مبارزه با داعش است

کریستین برگر نماینده اتحادیه اروپا در أمور ترکیه اعلام داشت : ترکیه یکی از بزرگترین شرکای جامعه بین المللی در مبارزه بر علیه سازمان تروریستی داعش است.

برگر ضمن اشاره به اینکه ترکیه در یک منطقه جغرافیایی سختی قرار دارد گفت : به همین علت مبارزه با تروریسم از اهمیت فراوانی برخوردار است. ترکیه از یکسو با داعش و از سوی دیگر با سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " مبارزه می کند. علاوه بر این در آنسوی مرز مشترک خود با سوریه نیز جنگ داخلی ادامه دارد.

نماینده اتحادیه اروپا در أمور ترکیه به سخنان خود چنین ادامه داد : درگیری با سازمان تروریستی داعش در عراق در مدت زمان کوتاهی پایان یافت. ترکیه در مبارزه جامعه بین المللی بر علیه سازمان تروریستی داعش بزرگترین هم پیمان است. در عین حال ترکیه با سازمان تروریستی " پ ک ک " که در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، مبارزه می کند. بعنوان جامعه بین المللی به دیالوگ خود با ترکیه ادامه می دهیم. همکاری در زمینه دیالوگ و امنیت در مبارزه با تروریسم در بنیه اتحادیه اروپا همواره ادامه دارد.

برگر ضمن اشاره به اینکه برخورد ترکیه و اتحادیه اروپا با بحران سوریه همواره مشابه هم بوده و از روندی که با پیشگامی سازمان ملل متحد در ژنو به پیش برده می شود، حمایت می کنیم گفت : راه حل نظامی برای مسئله در سوریه کارساز نخواهد شد. منشا بحران موجود در سوریه عدم پیدایش راه حل سیاسی به مسئله است. اگر راه حل سیاسی پیدا نشود ، بدین منوال ادامه خواهد یافت.

برگر گفت : یکی دیگر از فعالیت هایی که مشترکا با ترکیه انجام می گیرد، پاکسازی مین های جای سازی شده در مرزهای شمالی است و به همین منظور به یک پروژه پر شمول جامه عمل پوشاندیم. در چهارچوب این پروژه پاکسازی 220 هزار مین زمینی در نظر است.

هزینه این پروژه 40 میلیون یورویی بر عهده اتحادیه اروپا و حکومت ترکیه خواهد بود.خبرهای مرتبط