10 کارگر زن هندوستانی بر اثر ریزش خاک زیر آوار ماندند

اجساد زنان با کمک اهالی منطقه از زیر آوار بیرون کشیده شد

1180949
10 کارگر زن هندوستانی بر اثر ریزش خاک زیر آوار ماندند

به گزارش اندیاتایمز، 10 کارگر زن بر اثر ریزش خاک در حین حفاری کانال آب در ایالت تلنگانای این کشور زیر آوار مانده و جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش 5 کارگر نیز در این حادثه نجات یافتند.

اجساد زنان با کمک اهالی منطقه از زیر آوار بیرون کشیده شد.خبرهای مرتبط