مصونیت پارلمانی خوآن گوایدو لغو شد

مصونیت پارلمانی خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا که خود را رئیس دولت این کشور اعلام کرده است، لغو شد

1176014
مصونیت پارلمانی خوآن گوایدو لغو شد

مصونیت پارلمانی خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا که خود را رئیس دولت این کشور اعلام کرده است، لغو شد.

روند قانونی آغاز شده علیه گوایدو که سعی می کند با جلب حمایت امریکا، بسیاری از کشورهای غربی و امریکای لاتین، ارتش و تظاهرات خیابانی حکومت را تغییر بدهد، ادامه دارد.

مجلس ملی موسسان این کشور بمنظور مذاکره پیرامون درخواست مایکل مورنو رئیس دادگاه عالی مبنی بر لغو مصونیت پارلمانی گوایدو، با سرپرستی دیوسدادو کابللو جلسه فوری تشکیل داد.

در پایان این نشست تمامی پارلمنترها لغو مصونیت گوایدو را قبول کردند.

انتظار می رود در پی این تصمیم روند محاکمه آغاز بشود.  خبرهای مرتبط