ربوده شدن دکتر کره ای در نیجریه

یک دکتر اهل کره شمالی، در ایالت زامفارا در شمال غرب نیجریه ربوده شد

1171496
ربوده شدن دکتر کره ای در نیجریه

یک دکتر اهل کره شمالی، در ایالت زامفارا در شمال غرب نیجریه ربوده شد. 

محمد شیخو سخنگوی پلیس نیجریه در مصاحبه با مطبوعات گفت: ژن سونایل دکتر اهل کره شمالی، شب دوشنبه از خانه اش ربوده شده است. 

شیخو افزود: وقتی دکتر روز گذشته در محل کارش حضور نیافته، همکارانش با پلیس تماس گرفتند. سپس عملیاتی از سوی پلیس آغاز شد. 

هر چند که مجازات آدم ربایی در بسیاری از ایالات  نیجریه اعدام است، گاها جلوی ارتکاب چنین جرایمی گرفته نمی شود. 

 

 

 خبرهای مرتبط