نجات تمامی مسافرین و خدمه کشتی کروز نروژی

کشتی تفریحی " وایکینگ اسکای " که حامل 915 مسافر و 458 خدمه بود و دیروز در سواحل نروژ دچار نقص فنی شده و درخواست کمک کرد، با کمک کشتی های یدکش در بندر مولد پهلو گرفت

1169950
نجات تمامی مسافرین و خدمه کشتی کروز نروژی

کشتی تفریحی " وایکینگ اسکای " که حامل 915 مسافر و 458 خدمه بود و دیروز در سواحل نروژ دچار نقص فنی شده و درخواست کمک کرد، با کمک کشتی های یدکش در بندر مولد پهلو گرفت.

مقامات ذی ربط گفتند : این کشتی که دیروز بعلت از کار افتادن موتور و شرایط نامساعد جوی به همراه 1373 سرنشین خطر برخورد آن با صخره ها وجود داشت ، پس از نجات 479 نفر از مسافرین آن با هلی کوپترها با کمک کشتی های یدکش به سلامتی وارد بندر مولد گردید.

پس از اینکه کشتی در بندر لنگر انداخت 436 مسافر دیگر از کشتی تخلیه شدند.

در بین 915 مسافر کشتی کروز " وایکینگ اسکای " مسافرانی از آمریکا، انگلستان ، کانادا ، نیوزلند، استرالیا و روسیه وجود داشت.

در پی بروز نقص فنی در موتور کشتی تفریحی " وایکینگ اسکای " که در حال سفر از شهر بندری " ترومسو به شهر استارانگر بود، ناخدای کشتی درخواست کمک کرده و اکیب های گارد ساحلی برای نجات مسافرین و خدمه کشتی وارد عمل شدند.

به منطقه 5 هلی کوپتر و چندین کشتی نجات فرستاده شد ویلی بعلت شرایط نامساعد جوی کشتی های نجات ناگزیر از برگشتن به ساحل شده بودند.خبرهای مرتبط