قصاب بوسنی به حبس ابد محکوم شد

دادگاه تجدید نظر رادوان کاراجیچ مشهور به قصاب بوسنی حکم قبلی وی را به حبس ابد تغییر داد

1167624
قصاب بوسنی به حبس ابد محکوم شد

دادگاه تجدید نظر رادوان کاراجیچ رهبر پیشین صرب که به قصاب بوسنی نیز مشهور است حکم حبس 40 سال دادگاه بدوی را به حبس ابد افزایش داد.

دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2007 براساس شواهد و مدارک دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق با صدور حکمی، حوادثی که در سربرنیتسا و حومه آن رخ داد را «نسل‌کشی» اعلام کرد.

این دادگاه در سال 2016 رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی را به اتهام 11 جنایت جداگانه از جمله کشتار جمعی به 40 سال زندان محکوم کرده بود.

علیرغم اینکه کاراجیچ از نگاه صرب‌ها "معصوم و قهرمان" است ترکیه و جامعه جهانی رای دادگاه لاهه را تاریخی اعلام کرده بودند.خبرهای مرتبط