حمله هوایی امریکا در سوریه

در حمله هوایی نیروهای امریکا در سومالی 3 تروریست بهلاکت رسیدند

حمله هوایی امریکا در سوریه

در حمله هوایی نیروهای امریکا در سومالی 3 تروریست بهلاکت رسیدند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی فرماندهی نیروهای امریکا در افریقا، دیروز اهداف تروریستها در قصبه آودیگله واقع در شبالین صفلی مورد قرار داده شدند.

وی با اشاره براینکه، در این حمله 3 تروریست بهلاکت رسیدند، گفت، از اطلاعات ذیربط با قربانیان غیرنطامی با خبر بوده و تحقیقات در مورد این موضوع ادامه دارد.  خبرهای مرتبط