رئیس جمهور گرجستان، حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزلند را محکوم کرد

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان، حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزلند را محکوم کرد

1165115
رئیس جمهور گرجستان، حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزلند را محکوم کرد

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان، حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزلند را محکوم کرد.

زورابیشویلی، از حساب رسمی خود در سایتهای اجتماعی، پیغامی منتشر نموده، با واکنش به حمله تروریستی، اعلام داشت که این حمله عملی تروریستی که کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است، میباشد.

وی ضمن ابراز اینکه گرجستان برای از میان بردن کامل تهدیدات تروریستی، از همه مردم نیوزلند و مسلمانان حمایت میکند، گفت: "به امید اینکه همه تراژدیهای به میان آمده بر اثر ترور، در نهایت از میان برود، در کنار مردم نیوزلند و همه جوامع مسلامن جهان میباشیم."خبرهای مرتبط