حمله به یک قطار مسافر بری در پاکستان

در نتیجه حمله بمبی که یک قطار مسافربری در پاکستان، 4 تن کشته شده و 6 تن نیز مجروح شدند

حمله به یک قطار مسافر بری در پاکستان

در نتیجه حمله بمبی که یک قطار مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان را مورد هدف قرار داده بود، 4 تن کشته شده و 6 تن نیز مجروح شدند.

بمب دست سازی که در خطوط راه آهن منزقه درعا مراد جمالی واقع در ایالت بلوچستان جاسازی شده بود، در حین عبور قطاری که به سوی شهر کتتا حرکت میکرد، منفجر شد.

در این حمله 4 تن منجمله یک مادر و دختر کشته شده و 6 تن دیگر نیز مجروح شدند.

بخشی از خطوط ریلی نیز بر اثر این حمله تخریب شد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.خبرهای مرتبط