نخست‌وزیر سابق جمهوری ترک قبرس شمالی بدرود حیات گفت

ایرسن کوچوک، از نخست وزیران سابق جمهوری ترک قبرس شمالی درگذشت

1160530
نخست‌وزیر سابق جمهوری ترک قبرس شمالی بدرود حیات گفت

ایرسن کوچوک، از نخست وزیران سابق جمهوری ترک قبرس شمالی صبح امروز در سن 79 سالگی در بیمارستانی در قبرس جنوبی درگذشت.

ایرسن کوچوک که سابقه ریاست حزب اتحادیه ملی را نیز برعهده داشته از 27 دسامبر گذشته تا کنون در بیمارستان بستری بود.

مصطفی آکینجی، رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی درگذشت ایرسن کوچوک را تسلیت گفته است.خبرهای مرتبط