تشدید تحریمات تجاری امریکا علیه کوبا

حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به اقامه دعوی در دادگاههای این کشور علیه شرکتهای خارجی که با کوبا روابط تجاری دارند، امکان بخشید

تشدید تحریمات تجاری امریکا علیه کوبا

 

حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به اقامه دعوی در دادگاههای این کشور علیه شرکتهای خارجی که با کوبا روابط تجاری دارند، امکان بخشید.

کاخ سفید با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، اعمال تحریم تجاری 60 ساله علیه کوبا تشدید خواهد یافت.

در چهارچوب تصمیم جدید، اقامه دعوی در دادگاههای امریکا علیه شرکتهای خارجی که با حدود 200 شرکت و نهاد دولتی کوبا همکاری می کنند، امکان پذیر خواهد بود.

وزارت خارجه امریکا در رابطه با این موضوع اعلام نمود، این تصمیم در باب منافع ملی امریکا، کنترل و نظارت دقیق برای شکل گیری دموکراسی در کوبا را تامین خواهد کرد. به اشخاص و نهادهایی که با کوبا روابط تجاری داشته و می توانند نقش ابزار دیکتاتوری این کشور را ایفا بکنند، هشدار می دهیم.  خبرهای مرتبط